Hlavná stránka

„Oznam 2% dane ZŠ"


Vážení rodičia a priatelia Základnej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces darovaním 2% z dane!

Tak, ako i po minulé roky, dovoľujeme si Váš poprosiť o darovanie 2% daní Základnej škole vo Varíne. Nakoľko rodičovské združenie pri Základnej škole vystúpilo zo Slovenskej rady rodičovských združení, prosíme o Vaše 2% dane prostredníctvom Rodičovského združenia pri materskej škole. Z dôvodu presného určenia 2% daní pre ZŠ prosíme darcov pre ZŠ o doručenie kópie vyhlásenia do Základnej školy.“