Hlavná stránka

Okresné kolo geografickej olympiády


Dňa 6.2.2020 sa v zasadačke Mestského úradu v Žiline uskutočnil 48. ročník okresného kola geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 210 žiakov rozdelených do 3 kategórií. Prvá časť olympiády pozostávala z poznatkov z monotematického celku a miestnej krajiny, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou a na orientáciu v teréne s použitím atlasov.

Okresného kola sa zúčastnilo 9 žiakov našej školy: Martina Halečková, Lenka Staníková (5.A), Aneta Holecová (5.B), Lucia Novosadová, Martin Cvacho (6.A), Branislav Dominiak (7.B), Branislav Williger (8.A), Dominika Holecová a Ondrej Blaško (9.A).

Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní žiaci:

Kategória F (6. a 7. ročník): Branislav Dominiak (5. miesto); úspešní boli aj Lukáš Cvacho a Lucia Novosadová

Kategória E (8.a 9. ročník): Ondrej Blaško (3. miesto) - postupuje do krajského kola.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a Ondrejovi prajeme veľa  úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 17.4.2020.