Hlavná stránka

Poskytovanie prvej pomoci


Človek nikdy nevie, kedy bude musieť uplatniť svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci v praxi.

Nehodovosť na cestách stúpa, počet ľudí trpiacimi civilizačnými ochoreniami rastie, náhla nevoľnosť či srdcová, alebo mozgová príhoda postihuje už aj mladších ľudí. Ale stačia teoretické vedomosti? Myslíme si, že nie. Samozrejme, prax ide ruka v ruke s teoretickým poznaním. Mnohí si myslia, že keď vedia čo robiť, tak nemajú žiaden problém ani v realite, no často opak je pravdou.

Aj z týchto dôvodov sa snažíme v našej škole vychovávať generáciu detí, ktoré budú postupy prvej pomoci zvládať nie len teoreticky, ale i prakticky. Na hodinách biológie si žiaci v siedmom ročníku osvojujú správne postupy poskytovania prvej pomoci v rôznych situáciách.

Veríme, že naši siedmaci budú mať čo najmenej príležitostí reálne poskytovať prvú pomoc, no keď to bude nevyhnutné, zachovajú chladnú hlavu a zúžitkujú všetko čo sa naučili pre ochranu zdravia a záchranu života.