Hlavná stránka

LYŽIARSKY VÝCVIK 2020 – JASENSKÁ DOLINA


V dňoch 17.2.2020 – 21.2.2020 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik (LV) žiakov siedmeho ročníka, v lyžiarskom stredisku Jasenská dolina  pri Martine. LV sa zúčastnilo 40 žiakov - 19 žiakov zo 7. A a 21 žiakov zo 7.B triedy. O plynulý a bezproblémový priebeh lyžiarskeho výcviku sa postarali: vedúca lyžiarskeho výcviku a pedagogický dozor – Mgr. Branislava Babišová, 2 učiteľky – lyžiarske inštruktorky (Mgr. Monika Staňová, Mgr. Natália Martošová) lyžiarsky inštruktor Adam Mahút a zdravotník Andrej Šipka (CK Andromeda). Ubytovanie bolo zabezpečené v horskom penzióne Brest, neďaleko od strediska Jasenská dolina - Kašová. Žiaci  boli ubytovaní 3 a 4 – lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. K dispozícii sme mali spoločenskú miestnosť, lyžiareň ku každej izbe, ktorú sme z časového hľadiska nevyužívali, jedáleň s plazmovou TV, herňu so stolným futbalom, novovybudované wellnes centrum (suchá sauna, parná sauna, infra sauna, vonkajšia vírivka a masérske služby). Žiaci boli po krátkom otestovaní rozdelení do 3 družstiev:

  1. družstvo začiatočníkov (18 žiakov)
    • lyžiarsky inštruktor Adam Mahút,
    • pedagogický dozor Mgr. Branislava Babišová
  2. družstvo mierne pokročilých lyžiarov (11) – lyžiarska inštruktorka Mgr. Natália Martošová
  3. družstvo pokročilých lyžiarov (11) – lyžiarska inštruktorka Mgr. Monika Staňová

Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie síce neboli veľmi dobré, keďže sme lyžovali na technickom snehu, napriek tomu bol svah vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili pekné slnečné počasie, ktoré nás privítalo, ale našťastie sa objavili aj biele chumáčiky snehu o ktorých sme tak snívali. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvý krát učili lyžovať a na konci 2. dňa už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Žiaci majú veľa pekných spoločných zážitkov  nielen z lyžovania ale kolektív sa utužoval predovšetkým počas spoločných večerov, kedy pozerali inštruktážne video (Zjazdové lyžovanie UMB), film, písali denník, vytvárali si vlastné erby (podľa izieb – názov, erb, slogan), ktoré si nalepili na dvere, hrali spoločenské hry, písali vedomostné testy, kvízy. Po náročnej lyžovačke mali žiaci možnosť zregenerovať sa vo vírivke, zúčastnili sa  nočnej vychádzky do strediska Kašová.

V stredu poobede sme navštívili prírodovedné Múzeum Andreja Kmeťa. Expozícia Príroda Turca je delená na dva celky. Prvá časť expozície, venovaná neživej prírode, prezentuje jednotlivé obdobia geologického vývoja regiónu Turiec a priľahlých pohorí formou rekonštrukcie prostredia a výskytu geologického obdobia v Turci vrátane ukážok hornín, minerálov a skamenelín, typických pre jednotlivé geologické obdobia. Časť expozície venovaná živej prírode je prezentovaná z ekologického hľadiska v podobe jednotlivých biotopových formácií. Vyčlenené sú podľa výškovej vegetačnej stupňovitosti, geologického podložia, spôsobu a intenzity vplyvu ľudskej činnosti a vodného režimu. Príslušné rastlinné a živočíšne druhy sú inštalované do diorám, ktoré predstavujú prostredia jednotlivých biotopov. Druhovú skladbu dopĺňajú vitríny s exponátmi stavovcov, bezstavovcov, húb a herbárové položky rastlín. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa pútavej prednášky o vodných bezstavovcoch, ktorých život im priblížil, RNDr. Mateja Žiaka, PhD výborný fotografa a entomológ. Na konci prednášky si žiaci mohli vybrať vodné bezstavovce a tie pozorovať pod špeciálnym mikroskopom.

Posledný večer sme odštartovali zábavno-vedomostným kvízom, nasledoval karaoke večer, kde sa svojimi speváckymi číslami nenechali zahanbiť ani chlapci a tanečné kreácie mohli naši siedmaci predviesť počas diskotéky.

Žiaci boli počas LV odmenení nielen krásnymi diplomami a cenami (karaoke, kvízy, testy, erby, najkrajšia izba, najvzornejšie správanie, lyžiarske preteky – rýchlosť, technika), ale na konci LV každý žiak dostal certifikát a sladkú medailu za úspešné absolvovanie lyžiarskeho výcviku.    V piatok ráno sa žiaci po raňajkách pobalili a čakalo nás záverečné lyžovanie a po výdatnom obede sme sa so slzami v očiach lúčili s krásnou čerstvo zasneženou Jasenskou dolinou.

Na záver by sme chceli vyzdvihnúť ubytovanie a kvalitné a chutné stravovanie v penzióne Brest, za čo celému vedeniu a personálu ďakujeme. Obrovská vďaka patrí aj našim skvelým inštruktorom a špeciálne p. Mahútovi za jeho profesionálny prístup, p. uč. Martošovej za krásne diplomy, certifikáty a hudobno-zvukové zabezpečenie večerných programov, p. uč. Staňovej a p. zástupkyni E. Andelovej  za pomoc pri organizačnom zabezpečení lyžiarskeho výcviku.