Hlavná stránka

Prerušenie vyučovania v školách až do odvolania


ZŠ s MŠ O. Štefku vo Varíne Vám oznamuje, že na základe opatrenia ministerstva školstva ostanú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania. V súvislosti s opatrením si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie:

  • ruší saTestovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií,
  • posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. O presnom termíne a  samotnej organizácii zápisu a jeho on-line možnosti Vás budeme včas informovať.
  • podávanie žiadostí do materských škôlbude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.  Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.
  • vznikla nová platforma na dištančné vzdelávanie – webová stránka ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

viac: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/