Archív 2013/2014

Jazykový kvet 2013/14


 Aj tento školský rok reprezentovali našu školu žiaci v tejto zaujímavej a inšpiratívnej akcii, zameranej na podporu učenia sa cudzích jazykov a prezentáciu jazykových zručností. Šiestačky –Maťka Androvičová, Maťka Halúsková, Natálka Halečková, Aďka  Zichová a dvaja siedmaci – Dianka Vráblová a Andrej Akantis si pripravili divadelné predstavenie v anglickom Jazyku : Alica v krajine zázrakov – Alice in Wonderland. Po veľmi dôkladnej a náročnej príprave sa naši žiaci zúčastnili najskôr  krajského semifinálového kola, kde svojím perfektným vystúpením presvedčili porotu a postúpili do krajského finálového kola. Na krajskom finále sme získali tretie miesto a boli sme v našej kategórii najlepší. Týmto chceme poďakovať naším žiakom ktorí  vynaložili veľa úsilia a strávili  veľa svojho voľného času  nácvikom divadelného predstavenia. Nielenže takto získajú veľa jazykových zručnosti ale aj  reprezentujú našu školu a  jej  robia  dobré meno.