Hlavná stránka

Záverečné projekty z dejepisu


To že dejepis bol a stále je obľúbený predmet v škole dokazujú aj žiaci svojimi peknými prácami, ktoré vytvorili na záver školského roka.  V projekte spracovali tému, ktorá sa im ich počas školského roka najviac páčila a najviac ich zaujala. V piatom ročníku sa skutočne v dejepise dozvedia veľa. Od praveku , cez vznik prvých miest a štátov,  vznik písma , vývoj prvých automobilov, či využívanie sily prírody v minulosti a dnes. Je to taký pekný vstup  do sveta  minulosti , ktorý keď si dieťa zamiluje, už  nikdy nestratí záujem o svoju minulosť a minulosť svojich predkov. Z dejepisu sa dozvedáme o zmenách, ktoré sa odohrali v ľudských dejinách od najstarších čias po súčasnosť, vysvetľuje, prečo sa tieto zmeny stali a aké mali pre ľudstvo dôsledky – dobré aj zlé. Minulosť nás učí pochopiť súčasnosť. Dejiny sú poučením pre ľudstvo, aby neopakovalo tie isté chyby. Učia nás byť hrdými na históriu nášho štátu, mesta, dediny, rodiny, školy.