Hlavná stránka

Deň duševného zdravia


Žijeme vo farebnom svete, ľudský organizmus je nepretržite vystavený pôsobeniu farieb. Stále a všade. Doma, na pracovisku, na ulici... Farby sú základom harmónie človeka a jeho vonkajšieho prostredia, majú tiež vplyv na našu náladu, emócie, vnútornú pohodu a telesnú výkonnosť. Dokonca vraj dokážu aj liečiť. Preto sme sa dňa 09.10.2020 pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia rozhodli spolu so ŽŠR uskutočniť v našej škole akciu s názvom Farebný deň. Každá trieda mala prísť oblečená v jednej farbe, ktorú mali vopred určenú. To znamená, že si niečo farebné obliekli, obuli či dali farebné doplnky. A pozrite sa, ako to dopadlo.