Hlavná stránka

Aktuálny oznam Nariadenie karanténneho opatrenia a Udelenie riaditeľského voľna (1.A a 1.B trieda)


Vážení rodičia, na základe aktuálnych informácií si Vám dovoľujem oznámiť, že RÚVZ Žilina nariaďuje plniť karanténne opatrenie u žiakov 1.A a 1.B triedy ZŠ s MŠ Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín, v čase do 12.12.2020 z dôvodu úzkeho kontaktu s osobou, u ktorej bolo laboratórne potvrdené ochorenie COVID-19.

Prosím rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 kontaktovali všeobecného lekára, resp. RÚVZ.

Ak 3 dni pred koncom izolácie budú žiaci vyššie menovaných tried bez klinických príznakov, karanténne opatrenia sú ukončené bez nutnosti testovania na konci izolácie.

Pacient je povinný vykonať nasledovné opatrenia:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára  a  RÚVZ so sídlom v Žiline a podrobiť sa odberu biologického materiálu
  2. zostať v domácej izolácii, alebo ak si to zdravotný stav vyžaduje na infekčnom oddelení
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
  4. zdržať sa cestovania
  5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
  6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie
  7. zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby

Z vyššie uvedeného dôvodu udeľujem žiakom 1.A a 1.B triedy riaditeľské voľno v čase od 07.12.2020 do 11.12.2020. V tomto čase bude výučba 1.A a 1.B  prebiehať dištančne – prosím rodičov, pokiaľ zdravotný stav dieťaťa, resp. iné okolnosti neumožňujú dieťaťu zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, aby o tom informovali triedneho učiteľa.

Vo Varíne, dňa 06.12.2020                PaedDr. Katarína Šutáková, riaditeľka školy