Hlavná stránka

Obnovenie vyučovania 2021


Vážení rodičia,

na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/ sú zverejnené aktuálne informácie súvisiace s otvorením škôl po vianočných prázdninách. Na základe požiadavky ministerstva prosím o vyplnenie priloženého dotazníka v termíne do 18.12.2020.

Dotazník