Hlavná stránka

Školské kolo geografickej olympiády


Dňa 3. decembra 2020 prebehlo školské kolo geografickej olympiády netradične – online formou cez aplikáciu TEAMS. Aj napriek mnohým povinnostiam, ktoré žiaci v súčasnom období musia zvládať, sa niektorí podujali dobrovoľne stráviť popoludnie pri počítači, aby si otestovali svoje vedomosti z geografie. Test, podobne ako po minulé roky, pozostával z 2 častí: z teoretickej a monotematickej vrátane miestnej krajiny, ako aj z praktickej časti, zameranej na preverenie zručností pri práci s mapou. Žiaci sa s náročnými úlohami vysporiadali veľmi dobre a z 24 súťažiacich bolo až 21 úspešných riešiteľov.

Výsledky:

Kategória G (5. ročník)

  1. miesto: Mikolajová Ella (5.A)
  2. miesto: Zelník Tomáš (5.A)
  3. miesto: Repáň Jakub (5.A)

Kategória F (6. a 7. ročník)

  1. miesto: Cvacho Lukáš (7.A)
  2. miesto: Holecová Aneta (6.B)
  3. miesto: Štefánek Dávid (6.C)

Kategória E (8. a 9. ročník)

  1. miesto: Dominiak Branislav (8.B)
  2. miesto: Ponechalová Veronika (9.A)
  3. miesto: Lemková Janka (8.B)

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a uvedeným žiakom prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré by sa malo uskutočniť dňa 5.2.2021 v Žiline.