Akcie

Tie dvere som nemal otvoriť


Žiaci siedmeho ročníka využili príležitosť počas dištančného vzdelávania a zapojili sa do ročníkovej súťaže v rámci slovenského jazyka a literatúry pod názvom Tie dvere som nemal/a otvoriť. Popustili uzdu svojej fantázii  a vytvorili mimoriadne zaujímavé príbehy, v ktorých sami zohrali hlavnú úlohu a navštívili svet mimo našej reality. Dištančné vzdelávanie sa tak stalo príjemnejším. Situácia, v ktorej sme sa v súčasnosti ako spoločnosť ocitli, nie je príjemná a človek často podlieha pesimizmu. Rovnako zložitá je situácia aj pre deti. Jedným zo spôsobov, ako jej na chvíľu uniknúť, je vojsť do sveta príbehov. V dnešnej dobe, keď zo všetkých strán počúvame, že deťom sa nechce čítať, že ich krásna literatúra veľmi nezaujíma, ma o to viac teší, že sa nájdu i takí žiaci, ktorí si príbehy sami vymýšľajú a zmysluplne trávia čas. Škoda len, že ich nie viac. Počítače a virtuálny svet sú príliš veľkou konkurenciou kráse slova. No otázkou zostáva, kto v konečnom dôsledku prehrá.

Ako povedal Seneca: „Nie je pravdou, že máme príliš málo času, ale pravda je, že máme príliš veľa času, ktorý sa nám nepodarí využiť.“

Ocenení žiaci

Dievčatá

Trieda

Chlapci

Trieda

1.miesto

Lucia Novosadová

7.A

Luboš Ján Vrábel

7.B

2.miesto

Lenka Maceková

7.B

Jaroslav Ondrej Lauko

7.B

3.miesto

Anička Ovečková

7.A

Samuel Laščiak

7.A