Hlavná stránka

Zákaz prevádzky – I.A a I.B


Vážení rodičia, RÚVZ so sídlom v Žiline ako príslušný orgán rozhodol o zákaze prevádzky I.A a I. B triedy Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín od 11.02.2021 do 22.02.2021 (vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie Covid-19. Na žiakov I.A a I.B triedy sa vzťahuje karanténne opatrenie (izolácia v domácom prostredí) v termíne do 22.02.2021 (vrátane). Prosíme rodičov, aby pozorne sledovali zdravotný stav detí a v prípade príznakov na ochorenie Covid 19 bezodkladne kontaktovali všeobecného lekára.

Opätovný nástup do školy možný od 23.02.2021.