Hlavná stránka

Microsoft 365


Naša škola zabezpečila prechod z verzie OFFICE 365 A1 na verziu A3 pre svojich žiakov a zamestnancov. Táto verzia OFFICE 365 poskytuje prístup k softvéru podporujúcemu prácu v škole. Obsahuje najaktuálnejšie aplikácie:

  • Word (písanie a úpravu textu),
  • Excel (vytváranie, úpravu a výpočty v tabuľkách),
  • Outlook (školský e-mail),
  • PowerPoint (tvorba a úprava prezentácii),
  • ponúka až 1 TB priestor na ukladanie dokumentov, informácií a ich následné zdieľanie, prístup k týmto dátam na ľubovoľnom počítači,
  • minecraft education edition
  • vytváranie informácii v kalendári,

všetko je pre žiakov zadarmo.

Office 365 umožňuje plný prístup ku všetkým funkciám z ľubovoľného zariadenia a kdekoľvek na svete alebo inštaláciu až na 5 zariadení pre každého užívateľa. Táto služba umožňuje zdieľanie dokumentov a kalendárov, používanie známych aplikácií, školskú poštu a komunikáciu v rámci školy.

Postup inštalácie a nastavenia Office 365 A3 na počítač.