Hlavná stránka

Čitateľský maratón


V marci - Mesiaci  knihy sme na prvom stupni  zvýšili pozornosť vo  výchovno- vzdelávacom procese aj  na čitateľské aktivity a prácu s knihou. Žiakom sme sa snažili vysvetliť,  aké dôležité je pre človeka vedieť čítať, čo všetko nám čítanie môže priniesť.

V každej triede prebehol čitateľský maratón. Žiaci si vypožičali zo školskej knižnice knihy- O psíčkovi a mačičke, Rozprávky o zvieratkách, Bračekovia mravčekovia, Hrdinský zápisník, Prázdniny si strýcom Rafaelom, Zajko  a ježko a potom už čítali, ako správni maratónci. Po prečítaní sa rozprávali, tvorili výstavky, čitateľské listy, denníky, kreslili obrázky o prečítanom. Žiakom sa tieto aktivity páčili a dúfame, že v nich podporili aj záujem o čítanie a kniha bude ich zdroj informácii, relaxu, zábavy, neodmysliteľnou súčasťou a spoločníkom.