Archív 2020/2021

Staň sa vedcom a vynálezcom


Staň sa vedcov a vynálezcom je aktivita, ktorú v rámci dejepisu plníme so žiakmi každý rok. Žiaci sa premenia na vynálezcov a vedcov a  snažia sa vyrobiť výrobok, či vynález z minulosti. Tento rok sa na  vynálezcov „premenili“  žiaci 5. - 6. ročníka v rámci dištančných hodín dejepisu, kde sa  venovali netradičnému vyučovaniu – tvorbe projektov a makiet, prostredníctvom ktorých nám predstavili historické obdobia.  Zo žiackych výrobkov sme pripravili výstavu, ktorá aj ostatným žiakom približuje podobu rôznych historických období. Tak sa žiakom, učiteľom a rodičom naskytne netradičný pohľad na historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc a končiac modernými dejinami.