Hlavná stránka

Dopravné ihrisko


 Dňa 24. 06. 2021 vymenili naši prváci, tretiaci a štvrtáci školské lavice za dopravné ihrisko s dopravnými značkami vonku v areáli školy. Na dopravnom ihrisku si mohli overiť svoje teoretické vedomosti na praktických modelových situáciách. Žiaci najmä štvrtého ročníka tým absolvovali malú predprípravu na dopravné ihrisko v ZŠ Krasňanoch. Okrem dodržiavania pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia bolo absolvovať a vyskúšať si modelovú situáciu na vozovke s dopravnou nehodou. Prvú pomoc spoločne s výkladom organizovali na ihrisku žiaci 8. ročníka. Mladším žiakom predviedli správne postupy záchrany ľudského života ako stabilizovanú polohu, obväzovanie, správne postupy pri zlomeninách, krvácaní, strate vedomia. Pred blížiacimi sa prázdninami sa nám takéto skúsenosti určite zídu.

  Mgr. Natália Martošová