Hlavná stránka

Enviro - workshop


Dňa 17.9.2021 sa uskutočnil v triede 4.C enviro-workshop z projektu ŽU v Žiline. Žiaci mohli počas blokového vyučovania získať informácie o územnej ochrane SR a o ochrane jednotlivých druhov rastlín a živočíchov. Pani lektorka Mgr. Alena Vajdová prezentovala žiakom pútavé a prehľadné prezentácie a následne sa mohli deti zapájať do diskusie na tému ochrany prírody. Na záver workshopu sa deti venovali tvorivej práci a vyzdobovali si ekologické látkové tašky i tričká vlastnými vzormi. Touto cestou ďakujeme ŽU v Žiline i pani lektorke za sprostredkovanie zaujímavej a poučnej aktivity.