Hlavná stránka

Biela pastelka 2021


Tento školský rok sme sa ako škola rozhodli podporiť celoslovenskú zbierku Biela pastelka. Nadviazali sme spoluprácu s Úniou nevidiacich a slabozrakých v Žiline, ktorá nám poskytla potrebné informácie a materiál k zbierke.  Zbierkovali žiaci 9.ročníka v priestoroch našej školy 23.- 24.9. 2021 do pokladničiek. Ten, kto sa rozhodol podporiť túto zbierku a vhodil do pokladničky symbolickú sumu - dostal symbolickú bielu pastelku. Vďaka štedrosti žiakov a ich rodičov sa nám podarilo podporiť zbierku pre nevidiacich a slabozrakých vyzbieranou sumou 340, 08 Eur.  Všetkým srdečne ďakujeme!