Hlavná stránka

Do školy na bicykli


Milí rodičia, aj tento rok sa môžu Vaše deti zapojiť do projektu „Do školy na bicykli 2021“. Žiaci 3. – 9. ročníka, ktorí sú z Varína, môžu v tento deň  prísť do školy na bicykli. Každý žiak, ktorý príde 8.10. 2021 /piatok/ do školy na bicykli, získa Kartu Petra Sagana. Kartu Petra Sagana môže žiak použiť ako výmenu za zlú známku. Najdôležitejšou podmienkou dodržania bezpečnosti na bicykli je prilba na hlave. Bez prilby žiak nezíska Kartu Petra Sagana. Žiaci, ktorí nie sú priamo z Varína, budú môcť získať Kartu Petra Sagana vypracovaním projektu o Petrovi Saganovi alebo nakreslením športovca na bicykli. Hotové práce prinesú taktiež v piatok 8. 10. 2021. Karta Petra Sagana bude udelená len projektom a kresbám, ktoré vyberie odborná porota. POZOR! Nikto si nesmie zabudnúť cyklistickú prilbu, reflexný prvok, každý musí ovládať základy cestnej premávky a vyhýbať sa hlavnej ceste. Žiaci musia ísť trasou okolo materskej školy, kde budú hliadky, ktoré budú kontrolovať dodržiavanie stanovených pokynov. Ak žiak poruší dané pokyny, nezíska Kartu Petra Sagana.

  • Žiaci si bicykle budú môcť uskladniť na školskom dvore, na miestach na to určených.
  • Škola neručí za bicykel žiaka. Ak si chceš byť istý, že nájdeš svoj bicykel aj po vyučovaní, nezabudni si doniesť dobrý zámok.
  • Prilbu si odlož do svojej skrinky.

Tešíme sa na Vašu účasť!