Hlavná stránka

 „S ekológiou sme si sadli“


V utorok 19. októbra sme sa so žiakmi 7.B triedy zapojili do súťaže o ekologické lavičky do areálu školy. V čom spočívala súťaž? V zbieraní a triedení odpadu. Počasie nám prialo, a tak sme si dali rukavice, zobrali vrecia a vybrali sa do areálu školy a okolia rieky Varínka. Samozrejme, zbierali sme odpadky aj po ceste ku Varínke. Vyzbierali sme 4 vrecia odpadu, ktoré sme spoločne aj vytriedili do nádob na triedený odpad. Musím skonštatovať, že žiaci poctivo zbierali a triedili, a keď pri niektorom odpade váhali, do ktorej zbernej nádoby ho dať, ihneď sa pýtali či už spolužiakov, alebo mňa. Nemalo by nám byť jedno v akom prostredí sa pohybujeme a každý deň by mal byť Dňom Zeme. Samozrejme, výhra by nás potešila, ekologické lavičky by nám skrášlili náš školský areál a boli by miestom na oddych. Touto aktivitou sme sa tak nielen zapojili do súťaže, ale prispeli sme aj ku krajšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu, čo nás teší.