Hlavná stránka

Vianočné aktivity


V adventnom období sme zamerali naše výchovno – vyučovacie pôsobenie na prejavy vzájomnej úcty, pomoci, prekvapení a radosti. Učili sme žiakov  tešiť sa z maličkostí  a obdarúvania iných. 

  1. Žiaci maľovali  a pracovali  spoločne na prekvapeniach - Mikulášskych darčekoch – škatuľkách,  do ktorých sme vkladali perníčky a posielali ich babičkám a deduškom do Domovov opatrovateľskej služby Auxilíum a Alžbetínum.
  2. Vyrábali vianočné pozdravy s Betlehemskou hviezdou so zlatým  dukátikom s čokoládkou a krásnym vianočným vinšom, ktorými chceli potešiť opäť obyvateľov DOS.
  3. Vyrábali a vymýšľali nehmotné priania pre ľudí, ktoré potom nalepili za triedu na plagát umiestnený vo vestibule školy.

Chceli sme, aby pochopili, že  v úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Práve to vo všetkých vyvoláva pocit šťastia, pohody, pokoja a spolupatričnosti.