Archív 2021/2022

Nenič svoje múdre telo


Vo februári sa v 3. a 4. ročníku na hodinách prírodovedy preberá  učivo o ľudskom tele. 

Vyučujúce pani učiteľky medzi  tieto nové  poznatky začlenili aj preventívne cvičenia a aktivity, ktoré rozvíjali u žiakov poznatky, čo ľudskému telu škodí a čo je preň prospešné. Prostredníctvom krátkych  filmov z internetu si žiaci tieto poznatky utvrdzovali. Štvrtáci  na túto tému vytvorili pekné koláže a  projekty.