Archív 2021/2022

Čitateľský maratón


V marci - Mesiaci  knihy sme sa  na prvom stupni viac  zamerali na aktivity spojené s čítaním. Žiakom sme sa snažili vysvetliť,  aké dôležité je pre človeka vedieť čítať, čo všetko nám čítanie môže priniesť, prečo vznikali knižnice, ako používať knihu a ako s ňou pracovať.

      V každej triede prebehol čitateľský maratón, niektoré pani učiteľky ho so svojimi žiakmi realizovali v školskej knižnici. V tomto roku sme sa zamerali na ľudové rozprávky Pavla Dobšinského. Vypožičali si ich v knižnici, našli na internete a potom už čítali, ako správni maratónci. Po prečítaní sa rozprávali, tvorili výstavky, čitateľské listy, denníky, kreslili obrázky o prečítanom. 

Pavla Dobšinského sme žiakom v prvej triede predstavili pomocou prezentácie a rozprávaní o ňom. V školskej knižnici sme si pozreli, či sa tam nachádzajú nejaké jeho knižky a diela, ktoré napísal. Spoločne sme si čítali autorove ukážky. Žiaci sa tak aj zoznámili s prostredím školskej knižnice, vysvetlili sme si jej funkciu. Následne sme v triede spoločne riešili kvíz o rozprávkových postavách, ktoré v Dobšinského dielach vystupujú. 

Dúfame, že sme v žiakoch  podporili  záujem o čítanie a budú aj naďalej siahať po knihách, že sa stanú ich zdrojom relaxu, zábavy a príjemným spoločníkom.