Hlavná stránka

Literárna exkurzia – 7.roč.


24. mája 2022 absolvovali žiaci 7. ročníka literárnu exkurziu, ktorej cieľom okrem spoznávania oravského regiónu bolo vydať sa po stopách významných predstaviteľov slovenského literárneho realizmu – Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína.

Prvou zastávkou bol Dolný Kubín, kde sme navštívili  Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava, ktoré je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. V jednotlivých miestnostiach múzea si žiaci počas odborného výkladu prezreli obrazový a textový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Expozíciu dopĺňajú art protisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej, inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety a dobový nábytok.  Popritom žiaci riešili úlohy, hlavolamy a hádanky zamerané na život a dielo P. O. Hviezdoslava.

Pamätný dom slovenského realistického spisovateľa, dramatika a lekára Martina Kukučína, ktorý stojí v dedine Jasenová, bol ďalšou zastávkou našich žiakov.  Tu sa oboznámili s prostredím, v ktorom sa narodil a vyrastal významný slovenský prozaik. Zaujímavý výklad o jeho živote bol spojený s prehliadkou fotografického materiálu, ktorý dokumentuje životné cesty a tvorbu v slovenskom aj v chorvátskom prostredí.  Jednotlivé miestnosti sú zariadené dobovým nábytkom. Vedľa rodného domu mohli žiaci vidieť i sochu Martina Kukučína v nadživotnej veľkosti od akademického sochára Jána Kulicha.

Poslednou zastávkou bol artikulárny kostolík v Leštinách, s ktorým sa spája vzácna história. Krása interiéru kostolíka očarila mnohých žiakov, so záujmom si vypočuli jeho históriu a ešte s väčším nadšením ho preskúmali.

Autentické prostredie žiakom sprostredkovalo množstvo poznatkov, expozície im predstavili osobnosti, ich vzťah k slovenskému národu a zložité obdobie v histórii Slovenska. Domov sa vrátili plní nových a neopakovateľných zážitkov.

 Mgr. Jana Mikolajová