Hlavná stránka

PREVÁDZKA ŠJ od 05.09.2022 do 09.09.2022


Vážení rodičia, z dôvodu dokončovacích prác po rekonštrukcii elektroinštalácie a kuchyne v ŠJ bude stravovanie v čase od 05.09.2022 do 09.09.2022 nasledovné:

  • Materská škola – bez obmedzení, v štandardnom režime
  • Žiaci navštevujúci ŠKD – 06.09.2022 zabezpečený balíček so suchou stravou + pitný režim, predbežne od 07.09.2022 v štandardnom režime
  • Žiaci prvého stupňa nenavšetvujúci ŠKD – bez stravovania - predbežne do 07.09.2022
  • Žiaci druhého stupňa – bez stravovania, zo stravovania sú v tomto týždni automaticky odhlásení
  • Zamestnanci školy a cudzí stravníci – bez stravovania v ŠJ

V štandardnom režime so zabezpečením stravovania pre všetkých prihlásených stravníkov bude prevádzka ŠJ spustená od 12.09.2022.

V prípade zmeny a nástupu skoršieho stravovania pre všetkých žiakov Vás budeme informovať prostredníctvom oznamu v elektronickej žiackej knižke.

Z uvedeného dôvodu bude vyučovanie na druhom stupni v tomto týždni končiť najneskôr 6. vyučovacou hodinou, 7. vyučovacia hodina nebude.