Akcie

NP MF - Čistenie Varínky - aktualizácia


V rámci iniciatívy MŽP SR Čisté Slovensko, organizuje Správa Národného parku Malá Fatra

dňa 23.9.2022 čistenie brehov rieky Varínky v celom jej úseku

od obce Terchová až po obec Varín.

Tlačová správa: Čistili sme spoločne Varínku

Začiatok akcie je naplánovaný od 9.30 hod. a potrvá do 13.00 hod.,

zraz dobrovoľníkov bude pred obecnými úradmi v jednotlivých obciach.

Pozývame dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, študentov, aktívnych seniorov, ktorí budú mať v uvedenom termíne čas a ktorým nie je územie, v ktorom žijú a ochrana prírody ľahostajné, aby pomohli svojou účasťou prispieť k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

Vrecia na odpad a rukavice budú účastníkom čistenia poskytnuté na miestach zrazu, pre žiakov bude nachystaná sladkosťJ. Odporúčame vhodné oblečenie a obuv, nakoľko sa účastníci budú pohybovať po brehových porastoch v blízkosti vody a v podmáčanom teréne.

V prípade nepriaznivého počasia bude akcia zrušená a preložená na iný termín.

Odporúčame sledovať webovú stránku a facebook NP Malá Ftara: www.npmalafatra.sk.