Archív 2022/2023

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ


Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov v školskom roku 2022/2023 sa na základe § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov  uskutočnilo 7.9. a 8.9. 2022.  

Testovalo sa v nasledovných disciplínach:

  • predklon v sede s dosahovaním
  • opakovaná zostava s tyčou
  • výdrž v zhybe nadhmatom
  • skok do diaľky z miesta
  • ľah-sed
  • kotúľanie 3 lôpt
  • člnkový beh 4 x 10 m
  • vlajková naháňačka
  • viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov

Pre zdravý vývoj dieťaťa je rozhodujúca všestranná a pravidelná pohybová príprava. Každé dieťa má v sebe prirodzenú potrebu hýbať sa. Je dôležité ju neustále rozvíjať, ponúknuť viacero športov a odcvičiť pestrú paletu cvikov hravou formou. Tie im budú prinášať nielen radosť, ale motiváciu a sebavedomie k ďalším výkonom. Cvičenie deťom zlepšuje koordináciu, koncentráciu v učení a dosahovaní lepších výsledkov, správne držanie tela, dýchanie a využívanie celej kapacity pľúc. Ak je dieťa vedené k pohybu, je veľká pravdepodobnosť, že sa k tomu vráti aj v dospelosti.

Mgr. Lenka Martošová