Archív 2022/2023

Imatrikulácia prvákov


Vo štvrtok 27.10.2022 v popoludňajších hodinách sa uskutočnila Slávnostná imatrikulácia prvákov, teda prijatie do cechu žiackeho.

Deviataci sa opäť rozhodli prijať medzi seba najmenších žiakov. Pozvali prváčikov, ich rodičov a príbuzných na Slávnostnú imatrikuláciu do telocvične ZŠ. 

Všetkých pozvaných hostí privítal kráľ so svojimi troma dcérami. Program bol originálny niesol sa v znamení rozprávky Soľ nad zlato. Okrem postavičiek z rozprávky v ňom hlavné úlohy zohrali práve tí najmenší prváci. 

Aby boli prváci pasovaní, museli splniť tri neľahké úlohy, ktoré im pripravil kráľ, princezné a šašo. A tak sa veselo spievalo, počítalo, tancovalo ...

Keďže deti všetky úlohy splnili, boli odmenené darčekom i potleskom. Slávnostnou imatrikuláciou boli prijatí do veľkej školskej rodiny Základnej školy Varín. 

Z rúk princezien si prevzali pasovací dekrét, knižku a odznak prváčika .