Archív 2022/2023

Futbalový turnaj  24. 10. 2022 pre 1. stupeň ZŠ


Dňa 24. 10. 2022 sa konal na 1. stupni ZŠ futbalový turnaj.  Žiaci 1. a 2. ročníkov hrali od 7: 40 do 9: 10 hod. Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili od 9: 35 do 11: 15 hod.

Súťažilo sa nasledovne: Slávnostné otvorenie - predstavenie jednotlivých štátov, vlajok a hráčov. Z každej triedy si vyučujúci vyberali spolu 7 hráčov, z ktorých bol 1 brankár. Ostatní žiaci z triedy povzbudzovali. Hralo sa  v telocvični. Každá trieda hrala 10 minút a víťazné družstvá hrali na záver o prvenstvo (spolu 3 zápasy). Po 5. minútach každého zápasu bol polčas, kedy sa žiaci striedali v hre (6 hráčov + 7. brankár, v poli hrali 4 hráči a 2 striedali. Hrací čas  bol 10 minút, striedanie hráčov počas 10 minút podľa pokynov a usmernenia vyučujúcej/ rozhodcu. 

Následne sa hral víťazný zápas 2 družstiev s najvyšším počtom dosiahnutých gólov 1. a 2.  a zvlášť 3. a 4. ročníka. Na konci každého zápasu 1., 2. a 3., 4. ročníka bolo slávnostné vyhodnotenie. Futbalové družstvá boli odmenené diplomom a dvaja zvolení najlepší hráči diplomom a menšou vecnou cenou. Všetky triedy boli veľmi pekne pripravené, priniesli si vyrobené vlajky krajín a farebne odlíšené tričká podľa štátov, ktoré im boli priradené.