Hlavná stránka

Pamiatka zosnulých


Mesiac november je pamiatkou na všetkých našich zosnulých blízkych. Mysleli sme  na nich v našich modlitbách a pri návšteve cintorína. 

Aj so žiakmi sme sa zapojili modlitbami a návštevou cintorína počas hodín náboženskej výchovy.