Hlavná stránka

PRERUŠENIE PREVÁZKY MATERSKEJ ŠKOLY od 03.12.2022 do 09.12.2022


Na základe Rozhodnutia RÚVZ v Žiline je v Materskej škole zakázaná výchovno – vzdelávacia činnosť  v čase od 03.12.2022 do 09.12.2022 (vrátane) z dôvodu vysokej chorobnosti detí a zabráneniu šírenia respiračného ochorenia.“