Hlavná stránka

Prevádzka školy 21.12.2022 (streda) a 22.12.2022 (štvrtok)


Vážení rodičia, v dňoch 21.12.2022 (streda) a 22.12.2022 (štvrtok)  bude prevádzka školy nasledovná:

  1. Streda12.2022 – vyučovanie končí max. 6 vyučovacou hodinou, 7. vyučovacia hodina nebude
  • ŠKD v štandardnom režime 
  1. Štvrtok12.2022
  • ročníky 1.-4. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 11:15 hod.
  • ročníky 5. – 9. končia vyučovanie vyučovacou hodinou o 12:05 hod.
  • ŠKD do 15:00 hod.