Archív 2022/2023

Veselé Vianoce


22. decembra 2022 sa žiaci ZŠ zúčastnili vianočného koncertu Veselé Vianoce. Koncert predviedli dvaja hudobníci Alexander Malo a Ing. Oliver Šipkovský. Hudobno-vzdelávací program priblížil žiakom pravú podstatu Vianoc, históriu Vianoc, tradície, rozmanitosť osláv v rôznych krajinách sveta, dôležitosť priateľských, rodinných a medziľudských vzťahov. Hovorené slovo a hudobné skladby hrané naživo boli doplnené obrazovou videoprojekciou. Deti spievali, zabávali sa a aktívne sa zapájali do kvízov počas koncertu. Ďakujeme našej pani riaditeľke a hudobníkom za krásny vianočný program.