Archív 2022/2023

Školské kolo Olympiády z ruského jazyka


Žiaci 8. a 9.ročníka sa dňa 18.01.2023 zapojili do školského kola Olympiády z RUJ.  Museli zvládnuť:

 1. test zo všeobecného prehľadu z ruských reálií, základnej lexiky, základných gramatických javov, s ktorými sa doteraz stretli,
 2. prácu s textom z časopisu,
 3. krátke rozprávanie o sebe - 9.ročník, napísať pozdrav – 8.ročník.

Podujatia sa zúčastnilo sa 11 žiakov. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodol o poradí čas, za ktorý žiak test zvládol. Napriek nepriaznivým skutočnostiam, ktorým v súčasnosti čelí Slovensko, Európa a svet, sú žiaci, ktorých  tento jazyk oslovil, chcú sa naučiť jeho základy a spoznať jeho korene. Aj tu platí staré príslovie: „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

Poradie žiakov podľa ročníkov bolo nasledujúce:

8.ročník:

 1. Dávid Štefánek,
 2. Arthur Cibík.

9.ročník:

 1. Sára Schmidtová,
 2. LuciaNovosadová,
 3. Juraj Sopkuliak,
 4. Peter Bielik,
 5. Patrik Košút,
 6. Ema Ševčíková,
 7. Marcela Štefúnová,
 8. Vanessa Mestická,
 9. Samuel Kubo.

Žiaci boli odmenení diplomami.