Archív 2022/2023

Školské kolo HK


V pondelok 13. februára 2023 sa uskutočnilo pre žiakov II. stupňa školské kolo tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V prednese poézie a prózy súťažilo 16 žiakov v dvoch kategóriách – II. kategória bola určená pre žiakov 5.-6. ročníka, III. kategória pre žiakov 7.-9. roč. Recitátori svojimi vyrovnanými výkonmi vytvorili krásnu atmosféru a porota v zložení Mgr. Košútová, Mgr. Mikolajová a Mgr. Ticháková nemala ľahké rozhodovanie. Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme a veríme, že sa v budúcnosti opäť stretneme na recitačnej súťaži.

Výsledky:

II. ktg.- poézia:

  1. miesto: Hana Šťastná 5.B
  2. miesto: Filip Kozák 5.A
  3. miesto: Jozef Lacko 6.A

II. ktg. – próza:

  1. miesto: Mária Svobodová 5.A
  2. miesto: Timea Boková 6.c
  3. miesto: Tobias Tichák 5.B

III. ktg.- poézia:

  1. miesto: Eliza Milová 7.B
  2. miesto: Nina Rolková 9.B
  3. miesto: Dávid Berešík 7.B

III. ktg. – próza

  1. miesto: Nina Krajčíková 8.A

Žiačky, ktoré sa umiestnili na prvom mieste v poézii a v próze budú našu školu reprezentovať v okresnom kole.