Archív 2022/2023

Chemická olympiáda


Dňa 9.2. 2023 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády v kategórii D. Do školského kola postúpilo 5 žiakov z domáceho kola. V školskom kole boli 4 žiaci úspešnými riešiteľmi. Dvaja žiaci, ktorí dosiahli najvyšší počet bodov postupujú do okresného kola. Sú to Lukáš Cvacho z 9.A triedy a Peter Murajda z 8.A triedy. Prajeme veľa úspechov v okresnom kole! 

PaedDr. T. Bublík