Hlavná stránka

Prerušenie prevádzky


Prerušenie prevádzky Materskej školy 21.03.2023 (utorok)

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Materskej školy dňa 21.03.2023 (utorok).

Prerušenie prevádzky ŠJ a ŠKD 21.03.2023 (utorok)

Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. bude prerušená prevádzka Školskej jedálne a Školského klubu detí dňa 21.03.2023 (utorok).

  • Žiaci 1. – 4. ročníka – pobyt v škole maximálne 4 vyučovacie hodiny bez stravy a ŠKD
  • Žiaci 5. – 9. ročníka – pobyt v škole maximálne 5 vyučovacích hodín bez stravy

Riaditeľské voľno 22.03.2023 (streda)

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, M. R. Štefánika 432, Varín v súlade §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje riaditeľské voľno v stredu dňa 22.03.2023 žiakom 5. až 8. ročníka z organizačných dôvodov – testovanie T9_2023.