Archív 2022/2023

Olympiáda mladých vedcov


 IJSO (International Junior Science Olympiad) je vedomostná súťaž z prírodovedných predmetov, konkrétne z fyziky, chémie a biológie. Súťaž je určená žiakom do 16 rokov. Najúspešnejší žiaci budú mať možnosť reprezentovať Slovensko v medzinárodnom kole súťaže, ktoré sa uskutoční v decembri. Na 1. sústredenie postupujú žiaci, ktorí najlepšie zvládli zrealizovať domáci experiment a dosiahli najlepšie skóre v online kvalifikačnom teste.

Z našej školy sa do olympiády zapojil Lukáš Cvacho z 9. A triedy. Z celkového počtu umiestnených žiakov z celého Slovenska, ktorých bolo 108, sa Lukáš umiestnil na vynikajúcom 3. mieste a postupuje na prvé výberové sústredenie. 

Lukášovi gratulujeme k vynikajúcemu umiestneniu a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách!

PaedDr. T. Bublík