Akcie

MALÉ MAMY


Každoročne druhá májová nedeľ patrí našim mamičkám, preto sme na triednických hodinách, prírodovedy, pracovného vyučovania, v ŠKD  zaradili hru  na malé mamy. Žiaci získavali predstavu o tom, ako sa treba správať o malé bábätka– kŕmenie, prebaľovanie, ..... Aktivita sa páčila aj chlapcom. Zistili, že to nie je také jednoduché a  čo všetko treba obetovať, koľko trpezlivosti a lásky treba vynaložiť pri opatrovaní malého bábätka.