Hlavná stránka

Prevádzka materskej školy od 04.09.2023


Vážení rodičia, prevádzka materskej školy bude od pondelka 04.09.2023 spustená v štandardnom režime od 06:00 hod. do 16:30 hod.

Ranná zberná trieda:  od 6:00 hod. do 7:00 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Popoludňajšia zberná trieda: od 15:30 hod. do 16:30 hod. v triede „Včielok“ – hlavná budova prízemie

Zoznamy žiakov a ich zaradenie do tried bude zverejnené na informačnej tabuli v hlavnej budove na prízemí.

Novoprijaté deti (okrem predškolákov) sa riadia v dňoch 04.09.2023 až 07.09.2023 Adaptačným programom novoprijatých detí.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!