Hlavná stránka

Vystúpenie v obci - Fašiangové posedenie seniorov


 Dňa  25. januára sa uskutočnilo v našej obci posedenie seniorov pri príležitosti Fašiangov. Žiaci našej školy vystúpili s kultúrnym programom. Zarecitovali, zahrali na flaute. Žiaci z ŠKD si nacvičili fašiangové prekáračky, ktoré seniorom pripomenuli aké to bolo v minulosti, keď boli mladí. Spoločne s heligónkou si potom zaspievali ľudové piesne. 

Svojim vystúpením ich potešili. Akcia sa vydarila, deti boli odmenené potleskom a sladkou odmenou.