Hlavná stránka

Okresné kolo HK


Okresné aj regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2024 organizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v dňoch 4. – 6. marca 2024. Okresné kolo súťaže v spolupráci s Mestom Žilina sa konalo v priestoroch Radnice. Aj v tomto ročníku sa súťaže zúčastnila aj naša škola-  5 žiaci, víťazi školského kola.

 

 

Naša škola bola v tomto ročníku veľmi úspešná a odniesli sme si tieto ocenenia: 

  • Zuzana Póčiková, 3.miesto, I.ktg.,
  • Vratislav Dominiak, bez umiestnenia, I.ktg.,
  • Agáta Hliníková, 2.miesto, II.ktg. próza,
  • Hana Šťastná, 3.miesto, II.ktg. poézia,
  • Eliza Milová, bez umiestnenia, III.ktg..

Ďakujeme všetkým žiakom za účasť, vzornú prípravu na podujatie a výbornú reprezentáciu našej školy. Víťazom blahoželáme!