Hlavná stránka

Návšteva knižnice, čitateľský maratón


Tradične si žiaci našej školy si mesiac marec pripomínajú ako Mesiac knihy a čítania. Každá trieda na 1. stupni ZŠ venovala jeden deň čítaniu. Vybrali si veku primeranú knihu a pri návšteve obecnej alebo školskej knižnice z nej všetci  čítali – čitateľský maratón. 

Potom o nej s pani učiteľkami diskutovali a kreslili ilustrácie k prečítanému textu. 

Pán knihovník všetkých oboznámil s možnosťami prihlásenia a vypožičiavania ďalších kníh, o ktoré by mali záujem. Tešil sa, že sa mu do knižnice prihlásili noví čitatelia.