Hlavná stránka

Okresné kolo geografickej olympiády


Dňa 12.3.2024 sa na vysokoškolskej menze ŽU v Žiline uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády. Prvá časť olympiády pozostávala z poznatkov z monotematického celku a miestnej krajiny, potom nasledovali úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s mapou. 

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 9 žiakov v 3 kategóriách:

  • v kategórii G (5. ročník) – Tamara Vojteková, Monika Vráblová, Lukáš Kubík (5.A); 
  • v kategórii F (6. a 7. ročník) -  Zuzana Prieložná (6.A), Mário Miho (6.B), Boris Čerňan (7.B)
  • v kategórii E (8. a 9. ročník) – Martina Gabajová (8.A), Aneta Holecová (9.B), Dávid Štefánek (9.B).

Napriek každoročnému vysokému počtu súťažiacich (v tomto roku - 283 žiakov) sa naši žiaci v silnej konkurencii nestratili. Piati boli úspešnými riešiteľmi: Tamara Vojteková (16. miesto), Monika Vráblová (34. miesto), Zuzana Prieložná (8. miesto), Boris Čerňan (18. miesto). Dávid Štefánek (9.B) sa v kategórii E umiestnil na 2. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 16.4.2024.

Všetkým zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za vynaložené úsilie a vzornú reprezentáciu školy. Dávidovi želáme veľa úspechov v krajskom kole!