Archív 2014/2015

Slávnostný zápis prvákov do obecnej knižnice vo Varíne


 Pri príležitosti Mesiaca knihy a Týždňa  knižníc sa  26. marca  naši prváci zúčastnili slávnostného zápisu v knižnici. Počas návštevy knižnice sa dozvedeli o obecnej knižnici viac. S pani Sauerovou  si prečítali knihu o písmenkách Abeceda. Navzájom sa dopĺňali, recitovali, spievali a ukázali čo všetko sa v prvej triede už naučili. Potom  deti oboznámila ako to v knižnici funguje.  Pani Evka im potom vysvetlila ako sa požičiavajú knihy a ako sa o  knihy staráme. Po tejto besede ich slávnostne zapísala do knižnice a odovzdala im preukaz čitateľa s malou sladkosťou. A tak si už deti mohli vybrať a požičať  prvú knihu.  Na záver tejto malej slávnosti ich čakalo malé pohostenie.