Akcie 2015/2016

Opäť sú tu očakávané vianočné trhy


Aj tento rok sa vo vestibule materskej školy počas priebehu besiedok konal vianočný trh. Boli v ňom ponúkané rôzne pestré a zaujímavé výrobky, ktoré vyrábali rodičia, deti a pani učiteľky doma alebo na vianočných tvorivých dielňach. Všetkým, ktorí do vianočnej burzy prispeli krásnymi pestrými vianočnými výrobkami veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! Prajeme Vám všetkým Šťastné a veselé Vianoce!