Akcie 2015/2016

Vesmír očami detí


Aj tento rok bola naša materská škola úspešná v súťaži VESMÍR OČAMI DETÍ 2016. Konkrétne naša žiačka Emka Mihová z triedy “SOVIČIEK” patrila medzi najlepších v regionálnom kole a postúpila do celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2016. Emka spolu so svojimi pani učiteľkami Olinkou Ondrušovou a Helenkou Matejkovou  boli pozvané na slávnostné odovzdanie cien a otvorenie výstavy výtvarných prác. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v pondelok 22. 02. 2016  vo výstavnej miestnosti Makovického v dome Žilina. Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým deťom – najmä predškolákom,  za snahu a tiež učiteľkám za odborné rady a trpezlivosť. Sme radi, že sa zapájame do súťaže “ Vesmír očami detí ” a určite v tejto  súťaži zostaneme verní aj do budúcnosti.