Akcie 2016/2017

Starká, starký, máme Vás radi!


Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári. A o to, aby tých vrások na duši bolo menej sa postarali aj deti z triedy sovičiek pod vedením p. uč. Ondrušovej a Turačkovej, ktoré svojim vystúpením obohatili program pre našich seniorov. Pásmom básničiek, pesničiek a tančekov vyčarili úsmev na tvárach našich najstarších občanov a aspoň takýmto milým darčekom sa im poďakovali a spríjemnili toto sviatočné popoludnie.