Akcie 2016/2017

Privítali sme Mikuláša


Aj tento rok navštívil našu škôlku Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom. Deti ho s očakávaním vítali, recitovali a spievali ako o preteky, aby si zaslúžili sladkú odmenu. A čo čert? Veru niektorých nezbedníkov nám chcel aj zobrať. Tento krát sa za nich prihovoril anjel a pani učiteľky. Či pomohlo? Uvidíme o rok ...